Door de toename in vraag naar elektrische voertuigen neemt de vraag naar laadpunten voor elektrische auto’s ook toe. Tegenwoordig schieten de laadpunten uit de grond, op veel plekken waar je kijkt ontstaan er laadpunten, van drukke plekken in de stad tot aan parkeergarages. Met de stijgende vraag naar laadpunten rijst ook het antwoord op de volgende vraag: ‘’Hoe veilig is elektrisch rijden eigenlijk’’?

Kijkend naar de opmars van elektrische laadpunten, is het natuurlijk belangrijk dat deze elektrische laadpunten en voertuigen zo veilig mogelijk zijn. Kan een batterij van een elektrische auto bijvoorbeeld vlam vatten, of zelfs ontploffen? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Veiligheid van het voertuig zelf

Alle nieuwe elektrische modellen zijn verplicht om verscheidene veiligheidstesten te ondergaan alvorens deze modellen worden geïntroduceerd op de markt. Dit is vastgelegd in de verkeerswet van 1994, deze wet geld ook voor elektrische voertuigen. De meest nieuwe modellen worden onderworpen aan botsproeven van Euro NCAP. De elektrische- en hybride modellen scoorden hier net zo hoog als brandstof auto’s. De consument kan dus verwachten dat een elektrisch voertuig net zo veilig is als een brandstof auto met dezelfde hoge veiligheidseisen.

Afwezigheid van geluid

Voor veel eigenaren is elektrisch rijden ook aantrekkelijk omdat de auto vrijwel geen geluid maakt, zeker niet op lage snelheid. Echter kan dit ook gevaarlijk zijn omdat een elektrisch voertuig amper te horen is onder de twintig kilometer per uur. Inmiddels is er een Europese verordening opgesteld om dit te onderzoeken. Verwacht wordt dat de Europese verordening nadere geluideisen opstelt voor elektrische auto’s op lage snelheid, aangezien dit lastig is voor fietsers en voetgangers.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een veelbesproken probleem omtrent elektrische voertuigen. Om deze reden besteden fabrikanten van elektrische- en hybride voertuigen veel aandacht aan de brandveiligheid van het voertuig. Voor de productie worden de voertuigen grondig getest. Ook na productie wordt daar zorgvuldig op getest. Fabrikanten en importeurs hebben streng uitgewerkte protocollen beschreven voor eventuele incidenten met een elektrisch voertuig.

Veiligheid type 2 aansluiting

Omtrent brandveiligheid is er voor vrijwel alle openbare laadpunten in Nederland gekozen voor een type 2 aansluiting. Dit is dan ook het soort aansluiting dat bij laadpalen thuis te vinden is. Deze aansluiting krijgt alleen spanning wanneer de elektrische auto en laadkabel op de juiste manier zijn aangesloten. Voor de brand- en aanraakveiligheid moet er eerst een kabel worden aangesloten op de auto, en daarna pas op het oplaadpunt. Op deze manier wordt de verbinding gecontroleerd. Pas als de stekker vergrendeld zit in de oplaadpaal komt er pas stroom uit de stekker, en begint het elektrische voertuig met laden. Mocht de stekker om wat voor reden uit de auto getrokken worden – dan zal het communicatie protocol dit detecteren – en gelijk de stroom afsluiten vanuit de stekker zodat de kabel veilig is.